RDC IJmond-Noord


Elbestraat 16, 1966 XJ  Heemskerk.

Telefoon:  0251-206738 

E-mail: rdcijn@kpnmail.nl

Banknummer:  32309548 

kontakt...
help maandblad
Help maandbladDiaconaction
Welkom op onze website


Het RDC is een kerkelijke instelling en ondersteunt de diaconie van de twee regio's
van de zes RK parochies
in IJmond-Noord.
  
Bij de ontwikkeling van diaconie - Het dienstbaar zijn en helpen van naasten - worden activiteiten 
onderverdeeld
in drie taakgroepen, namelijk onderzoek, ontmoeting en hulpverlening.

De uitvoering  van de diaconie vindt zoveel mogelijk samen met de andere kerken in oecumenisch
verband plaats.Het RDC heeft een bestuur met vertegenwoordigers uit de plaatselijke RK-kerken en
Parochiele Caritas Instellingen (PCI's).  

In het centrum werken drie coördinatoren op vrijwillige basis samen met andere vrijwilligers uit de regio.


In het Diaconaal Oecumenisch Platform (DOP) wordt samengewerkt met de andere diaconale groepen
in de regio en met de Raad van Kerken IJmond-Noord.  


Het werkingsgebied is:

Velsen-Noord, Beverwijk, Wijk aan Zee, Heemskerk, Castricum, en Uitgeest